Kénpor 100 EK Műtrágya

2 kg
VTSZ: 2503009000
Összetétel: Kén (szilárd) 99,9 m/m %
Mérgezési besorolás: Irritációt okoz „Xi”
Tűzveszélyességi besorolás: Tűzveszélyes „F”
„C” Tűzveszélyes
Vízi szervezetekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles
p.o. LD50>5000 mg/kg


Élelmezés – egészségügyi várakozási idő: 0 nap
H315: Bőrirritáló hatású.
P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
P280: Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P352: Ha bőrre kerül: Lemosás szappanos vízzel
P332 + 312: Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek, védőruha, védőkesztyű védőkalap, védőszemüveg.
Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, légzésvédő FFP3D(SL)
Részecskeszűrő fél álarc.
Allergiás megbetegedés esetén a munkát abba kell hagyni, majd orvosi segítséget kell kérni.
Terápia: általános eljárás


Környezetvédelmi előírások:
Tilos a szer fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát folyókba, állóvízekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.
Eltarthatóság: Zárt, eredeti csomagolásban korlátlan ideig eltartható.

Felhasználási javaslat:
Kénhiány pótlására szántóföldi kultúrákban.
Alkalmazási módok: Vetés előtt reziduális kezelésként (alaptrágya) és állománykezelésként (fejtrágya)
A műtrágyát por szórására megfelelő szórógéppel kell a talaj felszínére vagy a növény levélzetére kijuttatni.

Kultúra

Dózis kg/ha alaptrágyaként

Dózis kg/ha fejtrágyaként

Kalászosok

30

15

Kukorica

30

15

Napraforgó

35

20

Repce

70

35

Burgonya

20

10